Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Velsas kolēģi viesojas Latvijā /29.09.2010/

 

2010. gada 21. un 22. septembrī pie Latvijas LIFE+ programmas augsto purvu projekta viesojās Velsas kolēģi, kas strādā programmas finansētajā “Restoring Active Blanket Bog in the Berwyn and Migneint Special Areas of Conservation (SACs) in Wales” projektā.

Velsas pieredze purvu apsaimniekošanā /16.09.2010/

 

Projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” darbinieki no 2010. gada 1. līdz 7. septembrim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Velsā notikošo LIFE projektu “Anglesey and Lleyn Fens - Restoring Alkaline and Calcareous Fens within the Corsydd Mon a Llyn (Anglesey & lleyn Fens) Special Areas of Conservation in Wales” un “Restoring Active Blanket Bog in the Berwyn and Migneint Special Areas of Conservation in Wales” teritorijām.

Pabeigta teritoriju izpēte četros purvu dabas liegumos /15.09.2010/

 

Četru purvu dabas liegumu (Aklais purvs, Aizkraukles purvs un meži, Rožu purvs, Melnā ezera purvs) izpēte dabas aizsardzības plānu izstrādes vajadzībām faktiski noslēgusies.

Dabas aizsardzības plānu izstrādes pirmās uzraudzības grupu sanāksmes /15.09.2010/

 

Dabas liegumiem, kuriem projekta ietvaros tiek gatavoti dabas aizsardzības plāni, notiks plānu izstrādes uzraudzības grupu pirmās sanāksmes.

Projekta Konsutatīvās padomes pirmā sanāksme /31.08.2010/

 

2010. gada 19. augustā Olaines mākslas un vēstures muzejā notika LIFE 08 NAT/LV/000449 EK LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” Konsultatīvās Padomes sanāksme. Tajā piedalījās 21 cilvēks, kas pārstāvēja projektā iesaistītās organizācijas. Padomes sanāksmes vadītāja un Padomes priekšsēdētāja bija Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja Vija Buša.

Ekspedīcija kopā ar Elm Media /19.08.2010/

Projekta komanda no 10. līdz 12. augustam kopā ar Elm Media, kas gatavo filmu par projektu, devās ekspedīcijā uz Rožu purvu un Aklo purvu. Tika apskatīti ne tikai purvi, bet satikti gan vietējie iedzīvotāji, kas mājo netālu no purvu teritorijām, gan Aklā purva dabas plāna izstrādes vadītājs Jānis Reihmanis un biotopu eksperts Uvis Suško.

Purvu pētnieku simpozijs Slovākijā un Polijā /10.08.2010/

 

Laikā no 5. līdz 17. jūlijam Slovākijā un Polijā notika Starptautiskās purvu aizsardzības grupas (www.imcg.com) lauku simpozijs un konference, kurā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki no 18 valstīm, tajā skaitā - Īrijas, Francijas, Šveices, Vācijas, Polijas, Holandes, Igaunijas, Latvijas, kā arī no Kanādas, Dienvidāfrikas, Jaunzēlandes un Malaizijas. Lauku simpozijā notika braucieni uz purviem gan Slovākijā, gan arī Polijā - kopā vairāk nekā 20 vietās ar avotainajiem zāļu purviem, arī pārejas un augstajiem purviem, kā arī mitrām pļavām. Simpozija laikā tika pārrunātas daudzas purvu aizsardzības un apsaimniekošanas problēmas, meklēti to risinājumi. Bija iespēja iepazīties arī ar retām un aizsargājamām augu sugām, bet īpaša uzmanība tika veltīta kaļķainajiem zāļu purviem, kuri ir reti un aizsargājami gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs.

Laikrakstā "Staburags" saruna ar Uvi Suško /06.08.2010/

 

Indulis Burka 2010. gada 30. jūlijā pēc sarunas ar sugu un biotopu ekspertu Uvi Suško raksta par purvu projektu laikrakstā "Staburags".

Konsultatīvās Padomes sanāksme /04.08.2010/

 

LIFE 08 NAT/LV/000449 EK LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” Konsultatīvās padomes sanāksme notiks 2010. gada 19. augustā Olaines mākslas un vēstures muzejā, Zemgales iela 33, Olainē.

Vācijas laikraksts raksta par Latvijas purvu projekta pieredzes apmaiņas braucienu /26.07.2010/

 

1. jūlijā pēc pieredzes apmaiņas brauciena vācu laikrakstā parādījās info par vizīti.

Par dabas daudzveidību purvos raidījumā "Zināmais nezināmajā" /26.07.2010/

 

Š.g. 29. jūnijā projekta vadītāja Māra Pakalne un projekta bezmugurkaulnieku eksperts Voldemārs Spuņģis raidījumā "Zināmais nezināmajā" plkst. 14:05 stāstīja par dabas daudzveidību purvos.

Kā purvus apsaimnieko Vācijā /20.07.2010/

 

No 6. līdz 18. jūnijam projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju, lai vairāk uzzinātu par purvu apsaimniekošanu.

Dabas aizsardzības plāniem notikušas informatīvās sanāksmes /15.07.2010/

 

Jūnijā notika pārējās dabas aizsardzības plānu informatīvās sanāksmes.

3. jūnijā Olaines vēstures un mākslas muzejā dabas liegumam "Melnā ezera purvs". Plāna vadītāja ir Valda Baroniņa.

Gundega Freimane 21. jūnijā Salas kultūras namā iepazīstināja atnākušos ar dabas lieguma "Rožu purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādi. Tajā pašā dienā notika informatīvā sanāksme dabas liegumam "Aklais purvs" Daudzesē. Dabas aizsardzības plāna vadītājs ir Jānis Reihmanis.

Aizkraukles purvos un mežos uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde /01.06.2010/

 

Latvijas Dabas fonds izstrādā dabas aizsardzības plānus visām četrām projekta vietām.

Pirmais informatīvais seminārs notika Aizkrauklē, š.g. 26. maijā. Tās laikā M.Pakalne iepazīstināja ar projektu, LDF pārstāve un plāna vadītāja iepazīstināja ar Natura 2000 teritorijas dabas vērtībām un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis informēja par dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitu. Sanāksmi apmeklēja 15 cilvēki.

Dabas aizsardzības plānu informatīvās sanāksmes /20.05.2010/

 

Projekta partneris Latvijas Dabas fonds ir atbildīgs par projekta vietu dabas aizsardzības plānu izstrādi. Uzsākot darbu pie plāniem, tiek rīkotas informatīvās sanāksmes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"