Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pasākumu plāns

Informāciju par visām projekta aktualitātēm meklējiet sadaļā "Jaunumi".

D5 Projekta filmas uzņemšana.

Viena no projekta aktivitātēm ir dokumentālās filmas veidošana par projekta norisi un projektā ietverto augsto purvu biotopiem. Filmu veidoja nodibinājums “ELM MEDIA”, un tās mērķis ir plašākai sabiedrībai parādīt gan projekta teritorijas, gan augsto purvu biotopu vērtības.

 

Projekta filmas uzņemšana
Lelde Goba
Autors: Ieva Ūbele

 

Sākot no 2010. gada pavasara ELM MEDIA pārstāvji ir filmējuši gan projekta aktivitātes (braucienus uz projekta teritorijām, dabas aizsardzības plānu apspriedes, hidroloģisko novērojumu aku uzstādīšanu u.c.), gan arī augsto purvu biotopus projekta teritorijās.

Filma ierakstīta latviešu un angļu valodā un tās DVD tiks dāvināti Latvijas skolām un ar vides aizsardzību saistītām organizācijām. Filmu "Purvu noslēpumi" skatieties zemāk.

 

ELM MEDIA veidotā filma "Purvu noslēpumi" (latviskā versija)

 


Birkas

D5

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.