Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Augu aizsardzības diena /20.05.2010/

 

19. maijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā notika Augu aizsardzības dienas pasākumi, kuros projekta darbinieki stāstīja par Latvijas augstajiem purviem. Bija iespēja iepazīties ar purva sūnām, redzēt, kāda izskatās kūdra četru metru dziļumā, un izpētīt, cik lēni purvā aug dažādi kokaugi.

Ievadseminārs /06.05.2010/

 

2010. gada 29. martā Viesītē notika projekta ievadseminārs. Tajā piedalījās 26 cilvēki. Seminārā projekta vadītāja Māra Pakalne atnākušos iepazīstināja ar EK LIFE + projektu "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā". Pēc īsa ievada notika filmas par purvu aizsardzību un apsaimniekošanu Latvijā noskatīšanās "Dzīvība purvā". Pēc tās prezentācija par projketu turpinājās, liekot uzsvaru uz plānotajiem pasākumiem. Pēc tam projekta sabiedrisko attiecību koordinatore Daiga Brakmane iepzīstināja ar projketā plānotajiem pasākumiem, kas paredzēti sabiedrības izglītošanai par purviem, un aicināja noskatīties filmu studijas ELM MEDIA filmu "Stāsts par purviem".

Izdots projekta buklets /01.05.2010/

 

Izdots projekta Eiropas Komisijas LIFE projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" buklets latviešu un angļu valodā.

LIFE08 projektu tikšanās Tallinā /05.03.2010/

 

LIFE08 projektu pārstāvji tiekas Igaunijā

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

  

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.