Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Salas bibliotēkā
Foto izstāde „Purvu noslēpumi” Slates bibliotēkā
Foto izstāde „Purvu noslēpumi” Lauberes pagasta bibliotēkā
Purvu noslēpumi Tīnūžu pamatskolā
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Tīnūžu pamatskolā
Purvu noslēpumi Dundagas bibiotēkā
Foto izstāde „Purvu noslēpumi” Dundagas bibliotēkā
Purvu noslēpumi Rīgas pilsētas domē
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Rīgas pilsētas domē
Zinātnieku nakts Botāniskajā dārzā
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Rīgas Centrālajā bibliotēkā
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Codes pagasta Jauncodes bibliotēkā
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Zviedru ekonomikas augstskolā Rīgā
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Bulduru bibliotēkā
Konsultatīvās padomes ceturtā sanāksme
Purvu noslēpumi ES mājā
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" ES mājā Rīgā
Purvu noslēpumi Daudzeses pamatskolā
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Daudzeses pamatskolā
Purvu noslēpumi Aknīstes bibliotēkā
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Aknīstē
Izstāde Ogrē
Stāsti par purviem skolotājiem, skolēniem un Zinātnieku naktī
Salā notiks seminārs skolēniem par purvu vērtībām
Fotoizstādes atklāšana Ogrē
Fotoizstāde Ogrē
Seminārs "Purvu vērtības"
Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Jaunjelgavas bibliotēkā
Purvu noslēpumi Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā
Foto izstādes "Purvu noslēpumi" elektroniskā viesu grāmata
Izstāde Ventspilī
Purvu noslēpumi Jēkabpils galvenajā bibliotēkā
Jēkabpils galvenajā bibliotēkā apskatāmi "Purvu noslēpumi"
Purvu noslēpumi LU Botāniskajā dārzā
Ceļojošā fotoizstāde "Purvu noslēpumi" LU Botāniskajā dārzā
Zinātnieku nakts
Seminārs Purvu vērtības
Purvu izstāde Aizkraukles novada domē
Purvu izstāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Zinātnieku naktī varēs uzzināt arī par purviem
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā fotoizstāde
Staignājos ir daudz neparasta
Ventspils bibliotēkā atklās izstādi „Purvu noslēpumi”
Izstāde Olaines vēstures un mākslas muzejā
Purvu izstāde Daugavpils Universitātē
Purvu noslēpumi viesojas Ministru kabinetā
Putnu dziesmas arī Aizsardzības ministrijā
"Purvu noslēpumi" Saeimā
D6

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"