Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Foto izstāde „Purvu noslēpumi” Lauberes pagasta bibliotēkā 06.03.2013 16:41

Aiz loga vēl jūtama ziemas klātbūtne, bet bibliotēkā pārliecinoši ir ienācis pavasaris un apmeklētājus priecē ar īpašām izjūtām, kādas var sajust tikai Latvijas purvos. Atnākot varēsiet iepazīties ar purvu biotopiem, augiem, pārējām dzīvām radībām un putniem.  

 

Fotoizstāde Lauberes bibliotēkā
Autors: Māra Pakalne

 

No 01.03. – 03.04.2013. bibliotēkā skatāma fotoizstāde „Purvu noslēpumi”, kuru sagatavojis Ogres foto klubs, mākslinieciskais vadītājs Vitauts Mihalovskis. Izstādi papildina skanīgas, dzidras putnu balsis, kas rada īpašas izjūtas. Nezinātājs varēs atpazīt putnu balsi pēc saraksta.

 

Foto izstāde Lauberē
Autors: Māra Pakalne

 

23.03.2013 plkst.13:00 bibliotēkas telpās plānota diskusija ar EK LIFE+ projekta „ Augstā purva biotopu atjaunošana aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” vadītāju Dr.biol. Māru Pakalni. Uz diskusiju laipni aicināti visi dabas draugi un interesenti arī no kaimiņu pagastiem, kuri vēlas izzināt, iepazīt, piedalīties ar saviem vērojumiem dabā un iesaistīties unikālo dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā nākamām paaudzēm.

 

Diskusija ar projekta vadītāju Lauberes bilbiotēkā

 


Pievienotie attēli

Birkas

D6

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"