Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.
Rožu purvs - Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
Aklais purvs - dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
Rožu purvs - Dabas aizsardzības plāna 1. sanāksme
Dabas aizsardzības plāniem notikušas informatīvās sanāksmes
Notikušas projekta dabas liegumu dabas aizsardzības plānu sabiedriskās apspriešanas
Pabeigta teritoriju izpēte četros purvu dabas liegumos
Ekspedīcija kopā ar Elm Media
Aizkraukles purva vēsturiskie nosaukumi
Notikušas dabas aizsardzības plānu pēdējās uzraudzības sanāksmes
Notiks pēdējās uzraudzības grupu sanāksmes dabas aizsardzībasplāniem
Notikušas dabas plānu trešās uzraudzības grupu sanāksmes
Notikušas dabas aizsardzības plānu otrās sanāksmes
Dabas aizsardzības plāniem notiks trešās uzraudzības grupu sanāksmes
Dabas aizsardzības plānu sabiedriskās apspriešanas
Dabas aizsardzības plāniem - otrās uzraudzības grupas sanāksmes
Notikušas pirmās uzraudzības grupu sanāksme dabas liegumiem
Dabas aizsardzības plānu izstrādes pirmās uzraudzības grupu sanāksmes
Laikrakstā "Staburags" saruna ar Uvi Suško
Dabas aizsardzības plānu informatīvās sanāksmes
Projekta teritoriju virsmu 3D modeļi
Apstiprināti dabas aizsardzības plāni
Melnā ezera purva dabas aizsardzības plāns
Melnā ezera purva un mežu kartes
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
Rozu purva dabas aizsardzības plāna pielikumi
Rožu purva dabas aizsardzības plāns
Aklā purva kartes
Aizkraukles purva un mežu kartes
Rožu purva kartes
Aklais purvs - Dabas aizsardzības plāna informatīvā sanāksme
Apstiprināts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Aizkraukles purvs un meži"
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas gaita
A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.