Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pasākumu plāns

Informāciju par visām projekta aktualitātēm meklējiet sadaļā "Jaunumi".

D1 Semināru organizēšana.

Projekta gaitā plānoti vairāki semināri, lai dažādus cilvēkus - dabas speciālistus, skolēnus un skolotājus un citus interesentus - iepazīstinātu ar purvu vērtībām.

 

Autors: Aivars Slišāns

 

Notikuši vairāki semināri:

Projekta ievadseminārs (2010. gada 29. martā);

Seminārs par purvu vērtībām (2010. gada 17. decembrī);

Seminārs skolēniem (2011. gada 9. martā);

Seminārs skolotājiem (2011. gada 17. maijā);

Starptautiskais seminārs (2012. gada 23.-25. jūlijā).

Projekta noslēguma seminārs (2013. gada 13. augustā).


Birkas

D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"