Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projekta noslēguma seminārs 18.06.2013 15:39

Visi interesenti ir laipni aicināti apmeklēt LIFE+ projekta „Augstie purvi” noslēguma semināru. Projekta vadītāja dr.biol. Māra Pakalne iepazīstinās ar projektā trīs gadu laikā paveikto. Noslēgumā tiks demonstrēta Elm Media sagatavotā projekta filma „Purvu noslēpumi”. Pēc semināra ar personīgo transportu dosimies uz Melnā ezera purvu, lai apskatītu projekta ietvaros būvētos dambjus uz nosusināšanas grāvjiem un veikto purva atjaunošanas pasākumu ietekmi uz augstā purva veģetāciju.

 

 

Lūdzu, informējiet par savu dalību seminārā pa e-pastu mara@lanet.lv vai liga.strazdins@gmail.com līdz 11. augustam. 


Pievienotie attēli

Birkas

D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.