Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projekta konsultatīvās padomes sestā sanāksme 09.05.2013 15:41

PROGRAMMA

10.30 Iepazīšanās ar EK LIFE projekta Augu aizsardzības dienas purva ekspozīciju;

11.00 LIFE projekta KP sanāksmes atklāšana – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

11.10 Pārskats par LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” pasākumiem – Dr. biol. Māra Pakalne, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta vadītāja;

11.30 Projekta publicitātes pasākumi – Līga Strazdiņa, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, sabiedrisko attiecību speciāliste;

11.45 Pārskats par projekta finansēm – Aivars Slišāns, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta asistents;

12.00 Projekta filmas “Purvu noslēpumi” pirmizrāde LU Botāniskajā dārzā – Ieva un Kaspars Gobas, filmu studija „ELM MEDIA”;

12.30 Diskusijas un kafija.

 

Kontaktinformācija:

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga, LV- 1983;

Projekta vadītāja: Dr. biol. Māra Pakalne, e-pasts: mara.pakalne@lu.lv, tālr. 29511001.

 


Autors: Gunārs Balodis
" href="files/images/2013/5/1/purvu_noslepumi-xl.jpg">
Top filma "Purvu noslēpumi"
Autors: Gunārs Balodis

 


Pievienotie attēli

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.