Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projekta komanda piedalās Augu aizsardzības dienas atzīmēšanā 21.05.2013 21:44

LIFE projekta „Augstie purvi” stendā un purva laipā, kas bija sagatavota Augu aizsardzības dienas ietvaros, skolēniem bija iespēja izmēģināt purvu pētnieka ekipējumu un uzzināt, kā drošāk pārvietoties purvā.

 

Purvu laipa Augu aizsardzības dienā
Autors: Aivars Slišāns

 

Interesenti varēja aplūkot purvu augus binokulārā, uzzināt par purvu un kūdras veidošanos un par purva biotopu apdraudētību. Skolēniem tika dāvāti projekta laikā tapušie bukleti par katru projekta vietu.


Pievienotie attēli

Birkas

D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.