Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projekta filmas „Purvu noslēpumi” prezentācija 21.05.2013 21:20

Filmas režisors Kaspars Goba no filmu studijas ELM MEDIA informēja klātesošos par filmēšanas procesu trīs gadu laikā un iepazīstināja ar četrām projekta vietām, stāstīja par filmēšanas laikā sastaptajiem ļaudīm un par grūtībām, kas radušās filmēšanas procesā.

 

Režisora Kaspara Gobas ievadruna
Autors: Aivars Slišāns

 

Skatītāju rindās varēja arī sastapt projekta ekspertus, kuri redzami filmas kadros vai tieši piedalījušies projekta realizēšanā. Pēc filmas prezentācijas projekta komanda tikās ar pilnu filmēšanas grupu un apsprieda paveikto.


Pievienotie attēli

Birkas

D5

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"