Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Notiks projekta filmas "Purvu noslēpumi" prezentācija 10.05.2013 09:43

Sākot no 2010. gada pavasara ELM MEDIA pārstāvji ir filmējuši gan projekta aktivitātes (braucienus uz projekta teritorijām, dabas aizsardzības plānu apspriedes, hidroloģisko novērojumu aku uzstādīšanu u.c.), gan arī augsto purvu biotopus projekta teritorijās. Filmas mērķis ir plašākai sabiedrībai parādīt gan projekta teritorijas, gan augsto purvu biotopu vērtības.

Filma ierakstīta latviešu un angļu valodā un tās DVD tiks dāvināti Latvijas skolām un ar vides aizsardzību saistītām organizācijām. Visi interesenti laipni gaidīti uz filmas prezentāciju 17. maijā LU Botāniskajā dārzā pie Augu aizsardzības dienai veltītās purvu ekspozīcijas! Filmu varat aplūkot arī šeit:

  

ELM MEDIA veidotā filma "Purvu noslēpumi" (latviskā versija)

 

Augu aizsardzības diena pasaulē veltīta tam, lai cilvēki vairāk uzzinātu par augiem un to nozīmi gan mūsu dzīvē, gan dabas procesos. LU Botāniskajā dārzā 17. maijā no deviņiem rītā līdz četriem pēcpusdienā visi zinātkārie - gan mazie, gan lielie - varēs iepazīt augus un darboties improvizētās laboratorijās, piedalīties izzinošās spēlēs, iemēģināt roku pasaules radīšanā evolūcija spēlē un doties izziņas takās, pēc kartes meklējot reliktos, indīgos un Latvijas aizsargājamos augus.

Laboratorijās pētīs un iepazīs:

  • AUGA ŠŪNAS - to dzīvības procesi, pielāgošanās dažādiem vides apstākļiem, šūnu vairošanās
  • AUGU ANATOMIJA - audu veidi un funkcijas, augs zem mikroskopa
  • VAIROŠANĀS UN PAVAIROŠANA - sēklas, augu pavairošana ar dažādām auga daļām
  • AUGSNE - no kā barojas augi, augsnes sastāvs, dažādi Latvijas augšņu tipi
  • KOKI - gadskārtu mērīšana, par ko tās liecina, koku noteikšana
  • KUKAIŅI - dzīvība mums apkārt, zālē un krūmos
  • ŪDENS - ar aci redzamie un neredzamie zemūdens augi un citas dzīvās radības ūdenī
  • PUTNI - pārgājiens pa dārzu kopā ar ornitologu, putnu vērošana un atpazīšana pēc balsīm
  • PURVI - Latvijas purvu augi, kukaiņēdāji, purvu veidi, to rašanās, kūdra
  • JAUNO PĒTNIEKU LABORATORIJA - augu un dzīvnieku novērošana dabā.

Zinātkārajiem iepazīt augus palīdzēs mācībspēki, studenti un darbinieki no LU Botāniskā dārza, Bioloģijas fakultātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra.

 

Purvu ekspozīcija Augu aizsardzības dienā 2011. gadā
Autors: Lauma Strazdiņa

 


Pievienotie attēli

Birkas

D5

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.