Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Notikusi projekta konsultatīvās padomes sestā sanāksme 20.05.2013 21:00

Sanāksmē projekta vadītāja dr.biol. M.Pakalne informēja par projektā trīs gados paveikto četrās dabas teritorijās – par dabas aizsardzības plānu izstrādi, dambju ierīkošanu, veģetācijas un hidroloģiskā režīma monitoringu.

 

Konsultatīvās padomes sestā sanāksme
Autors: Aivars Slišāns

 

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste L.Strazdiņa stāstīja par projekta fotoizstādi „Purvu noslēpumi”, mājas lapas uzturēšanu, un iepazīstināja ar topošās projekta grāmatas saturu. Sēdes oficiālo daļu noslēdza projekta asistenta A.Slišāna ziņojums par projekta finansējuma izlietojumu pēdējo trīs gadu laikā.

Sanāksmē rādītās prezentācijas pievienotas zemāk.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Augstā purva biotopu atjaunošana
Autors: Māra Pakalne
Projekta popularitātes pasākumi
Autors: Līga Strazdiņa

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.