Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Plānota projekta Konsultatīvās padomes ceturtā sanāksme 07.02.2012 14:51

Projektam 
„Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” 
LIFE08 NAT/LV/000449 2012. gada 1. martā
 Eiropas Savienības māja
 Aspazijas bulvārī 28, Rīgā notiks Konsultatīvās Padomes IV sanāksme. Aicinām Jūs tajā piedalīties.

Līdz 23. februārim gaidām Jūsu apstiprinājumu par dalību, informējot projekta informācijas koordinatori Daigu Brakmani pa e-pastu daiga.brakmane@lu.lv vai pa tālruni 26454504. Ja gadījumā nav iespējams ierasties, lūgums deleģēt citu personu.

Programma
No 13.30 Ierašanās un projekta ceļojošās foto izstādes “Purvu noslēpumi” apskatīšana.
14.05 Inga Belasova, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Dabas aizsardzības departamanta aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja. Sanāksmes atklāšana.
14.05 - 14.35 Māra Pakalne, Latvijas Universitāte, projekta vadītāja un Aija Dēliņa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, ģeoloģe. Pārskats par LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” pasākumiem.
14.35 - 14.55 Iluta Dauškane, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, dendroloģe. Dendrohronoloģiskie pētījumi projekta vietās.
14.55 - 15.05 Arnis Staris, SIA “E Būvvaldība”, būvdarbu vadītājs. Purvu dabiskā ūdens līmeņa atjaunošanas darbi projekta teritorijās.
15.05 - 15.20 Daiga Brakmane, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta informācijas koordinatore. Projekta sabiedrības informēšanas pasākumi.
15.20 - 15.50 Ieva Ūbele, ELM MEDIA. Informācija par projekta filmas uzņemšanas gaitu.
15.50 - 16.00 Aivars Slišāns, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta asistents. Pārskats par projekta finansēm.
16.00 Diskusijas.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

IV konsultatīvās sanāksmes programma

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.