Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

LIFE projekts „Augstie purvi” saņem Eiropas Komisijas atzinību kā viens no labākajiem projektiem 2014. gadā 04.06.2015 13:57

Zaļā nedēļa 2015 ir gada lielākā un nozīmīgākā Eiropas Komisijas konference, kas veltīta dabai un bioloģiskajai daudzveidībai. Plašāka informācija par labākajiem 2014. gada LIFE projektiem un Zaļo nedēļu EK mājas lapā.

 

Projekta vadītāja Dr.biol. Mara Pakalne saņem apbalvojumu
Autors: Ilze Angere

 

 

2014. gada labāko LIFE projektu apbalvošana
Autors: Ilze Angere

 

Balva tika pasniegta LIFE projekta „Mitrāji” vadītājai Dr. biol. Mārai Pakalnei. LIFE projekta „Augstie purvi” pieredze, purvu apsaimniekošanas un aizsardzības metodes tiek pielietotas LIFE projekta „Mitrāji” pasākumu īstenošanā. Vairāk informācija par „Mitrāju” projektu mājas lapā www.mitraji.lv.


Pievienotie attēli

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.