Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Izdoti Melnā ezera purva un Aizkraukles purva un mežu bukleti 20.12.2011 11:13

Izdoti divu dabas liegumu - Melnā ezera purva un Aizkraukles purva un mežu - bukleti.

Tie pieejami projekta birojā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, bet elektroniskā versija apskatāma mājas lapā. Tie izdoti latviešu un angļu valodā.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Melnā ezera purvs - buklets
Aizkraukles purvs un meži - buklets

Birkas

D3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"