Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Aklā purva dambji zem sniega kupenām 26.02.2013 12:08

 

Aklais purvs ziemā
Autors: Māra Pakalne

 

Aklajā purvā sastopama gan tipiska augstā purva ainava, gan daudzveidīgi dabisko mežu biotopi. Nelielā purva daļā 20. gs. sākumā ierīkoti meliorācijas grāvji purva nosusināšanai. Projekta ietvaros uz tiem uzbūvēti 14 dambji, lai apturētu ūdens noplūšanu un atjaunotu sākotnējo purva hidroloģisko režīmu. 

 

Dabiskie meži Aklajā purvā
Autors: Māra Pakalne

 

To, vai dambji ir uzbūvēti atbilstoši prasībām, viegli novērtēt ziemā – dambis ir stabils, ūdens plūsma ar dambi ir veiksmīgi apturēta, ūdens gar tā malām nenotek un grāvis pārklājas ar stingru ledu.

 

Dambis uz novadgrāvja Aklajā purvā
Autors: Māra Pakalne

 

 

Dambis uz novadgrāvja Aklajā purvā
Autors: Māra Pakalne

 


Pievienotie attēli

Birkas

E2

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.