Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Fotogalerijas

Purva hidroloģiskā režīma novērošana: kartes

Purva hidroloģiskā režīma novērošanai ierīkoti novērošanas urbumu profili katrā purvā. Urbumu dziļums 1,5-3 m, atkarībā , no kūdras slāņa biezuma. Kopā ierīkoti deviņi profili un 26 + 16 + 13 + 8 = 63 urbumi.

DL „Aizkraukles purvs un meži” izveidoti četri profili: (I) ūdens līmeņa novērojumiem pie liela grāvja, kas projekta laikā tiks dambēts – 7 urbumi, (II) – pie maziem grāvīšiem, kas projekta laikā tiks dambēti – 7 urbumi, (III) – pie grāvja DL malā, pie kūdras laukiem, lai novērotu visu laiku funkcionējoša grāvja ietekmi – 7 urbumi, (IV) – purvainā mežā un mežā, lai novērotu apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz piegulošajiem mežiem – 5 urbumi.

DL „Aklais purvs” izveidoti divi profili: (I) pie Ģirupes sākuma, kas tiks dambēts – 8 urbumi; (II) pie daļēji aizauguša grāvja, kurš tiks dambēts – 8 urbumi.

DL „Melnā ezera purvs” izveidots viens profils un viena urbumu kopa: (I) urbumu kopa ap applūdušajiem bijušajiem kūdras laukiem – 6 urbumi; (II) pie grāvja, kas tiks dambēts – 7 urbumi.

DL „Rožu purvs” izveidots viens profils pie grāvju sistēmas pēdējā grāvja, kas tiks dambēti – 8 urbumi.

Urbumi ierīkoti 2010. gada novembrī. Ūdens līmeņa novērojumi tiek veikti divas reizes mēnesī, mērījumiem tiek izmantota mērlente ūdens līmeņa mērīšanai. Mērījumi uzsākti 2010. gada decembrī.


Birkas

E2

« Uz sarakstu

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.